victorinox.sklep.pl

Together We Achive More !

Wykwalifikowani terapeuci odwykowi-ośrodek AGNUS

Prywatne ośrodki leczenia uzależnień od alkoholu, takie, jak AGNUS oferują terapie odwykowe, które przywracają alkoholikom szansę i nadzieję na powrót do normalnego życia. W ośrodku pracuje wykwalifikowana kadra specjalistów, która żadnego pacjenta nie pozostawi bez fachowej opieki i wsparcia. Organizowane w ramach leczenia spotkania mają charakter grupowy lub indywidualny, a ich głównym celem jest zaangażowanie pacjenta w walkę z nałogiem, pomoc w uświadomieniu mu skali problemu, zaakceptowaniu go i stawieniu czoła. Z oferty ośrodka mogą skorzystać również członkowie rodzin alkoholików.


AGNUS Prywatny Ośrodek Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia
Biskupińska 9h
60-416  Poznań
tel. 533 221 555